Nowe wyzwania polityki środowiskowej i wymagania w zakresie ochrony środowiska powodują, że konieczne jest wyraźne ograniczanie olbrzymiej ilości odpadów. Wplywają na to także trudności w usuwaniu odpadów z wysypisk i spalanie odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

W dziedzinie recyklingu, dla SSI SCHAEFER, ważne ważne było stworzenie oszczędnego i przyjaznego środowisku systemu pojemników i zbiórki odpadów, który mógłby zostać zintegrowany z systemem usuwania odpadów z gospodarstw domowych bez konieczności ponoszenia znacznych nakładów technologicznych i finansowych. Takiego, który pozwalałby na zbiórkę i sortowanie odpadów według
jak największej ilości rodzajówi materiałów nadających się do recyklingu.

Cel to ograniczenie do minimum ilości odpadów nienadających się do recyklingu.

Więcej informacji o udziale poszczególnych materiałów w całości odpadów można znaleźć tutaj:

Select country

Close