Skażenie środowiskowe jest kwestią, która wykracza poza ramy regionalne i krajowe. Zanieczyszczanie powietrza, lądu i wody z jednej strony, a produkcja pasz dla zwierząt i łańcuchy pokarmowe z drugiej oznaczają, że przyjazna środowisku gospodarka odpadami leży we wspólnym interesie nas wszystkich.

Dlatego też droga do zorganizowanej gospodarki odpadami zaczyna się od pytania:
Jak dzisiaj kończą odpady?

Pierwszym krokiem jest stworzenie funkcjonalnego systemu usuwania odpadów, za pomocą zbierania odpadów w higienicznych pojemnikach zamiast ich niedbałego wyrzucania.

Następny etap to rozdzielna zbiórka odpadów i materiałów nadających się do recyklingu oraz ich segregacja według typów w różnych pojemnikach. Nastepnie poprawne opróżnienie tych pojemników, przetransportowanie odpadów na składowisko oraz wprowadzenie do systemu recyklingu. Rozdzielna zbiórka oraz odpowiedni recykling to możliwość uniknięcia zatorów.

Wniosek:

Zintegrowany system gospodarki odpadami ma przekonujące zalety!

Firma SSI SCHAEFER rozwija zintegrowane, kompletne rozwiązania oraz koncepcje modułowe pozwalające na integrację z istniejącymi strukturami gospodarki odpadami (w zależności od lokalizacji i rodzaju zadania).

Pytania i porady
Pytania i porady

Zadzwoń do nas teraz na:

+48 32 / 730 72 24

Chętnie pomożemy!

Kontakt przez email

Nasza produkty:

Select country

Close