Produkcja na całym świecie wytwarza codziennie ogromne ilości odpadów. Odpady te mogą w przyszłości być źródłem cennych surowców. Ponieważ surowce te występują w coraz mniejszych ilościach (co z kolei powoduje wzrost ich cen), ponowne wykorzystanie dużej części tego, co uważamy za odpady, może pomóc nam stworzyć lepszą przyszłość.

Potrzebne są zintegrowane, inteligentne koncepcje zarządzania odpadami; odpowiednie dla rozdzielnego zbierania materiałów nadających się do recyklingu i pozwalające na ich ponowne wprowadzenie do cyklu produkcji. Firma SSI SCHAEFER jest liderem wyznaczającym nowe standardy w zakresie rozwijania nowych systemów utylizacji odpadów.

Dla naszych klientów na całym świecie tworzymy rozwiązania spełniające ich potrzeby, ograniczające ilość odpadów i zwiększające ogólny dobrobyt. Proponujemy rozwiązania korzystne dla środowiska i naszych klientów. Dobrze zagospodarowane odpady mogą znów stać się cennymi materiałami.

Prowadzenie segregacji odpadów w miejscu produkcji może być źródłem ich przetwarzania w nadające się do ponownego użytku materiały. Starannie zaprojektowany system recyklingu pozwala zredukować ilość odpadów o ponad 70%.  

Pytania i porady
Pytania i porady

Zadzwoń do nas teraz na:

+48 32 / 730 72 24

Chętnie pomożemy!

Kontakt przez email

Nasza produkty:

Select country

Close