Obszar Sefton jest to miejski obszar na skraju miasta Liverpool, główne ośrodki zamieszkania to: Bootle, Southport, Aintree, Crosby i Thatcham. W ciągu 2006 roku Kolegium wprowadziło wymóg udoskonalenia systemu zbierania odpadów, aby osiągnąć cel określony przez zarząd Centralny, poprzez stosowanie recyklingu i odchodzenie od składowania odpadów na wysypiskach. W związku z tym Kolegium otworzyło przetarg na

 240 litrowych szarych pojemników antracyt
 i 106 tysięcy standardowych zielonych pojemników.

Wszystkie pojemniki musiały być wyposażone w czipy "Tylko do odczytu", umożliwiające dokładne monitorowanie ilości odpadków. W ofercie była również informacja, że oba typy pojemników należy dostarczyć i rozprowadzić do poszczególnych domów i zeskanować czipy, przez okres około 18 miesięcy.

Miasto: Sefton

Kraj: Wielkiej Brytanii
Gmina: Sefton Metropolitan Borough Council
Populacji 300 000
www: www.sefton.gov.uk
Kontakt: Mr. Jim Black

Wymagania

waste container

Cel systemu:

  • Aby osiągnąć lub przekroczyć ustanowioną wielkości docelową recyklingu,
  • Aby osiągnąć lub przekroczyć cele statutowe odchodzenia od składowania odpadów,
  • Aby spełniać wymogi zdrowia i bezpieczeństwa
  • Aby doskonalić usługę, oferującą dobrą jakość za pieniądze

Zostało to osiągnięte przez oddzielenie zbiórki odpadów resztkowych od ogrodowych / Kompostowanie odpadów przy użyciu kołowych pojemników, poprzez mieszanie suchych odpadów recyklingowych zabranych za pomocą innego systemu.

Zalecenia techniczne/ porady techniczne

Chociaż specyfikacja pojemników została ustanowiona w dokumentacji przetargowej (włączając drukowanie nazwy Kolegium i logo na pojemniku, a także odpowiednich frakcji odpadów na pokrywie). Udzielono szczegółowych porad dotyczących metody dystrybucji i przechowywanie pojemników, jak również montowania czipów elektronicznych. Porady dotyczą także wykorzystania polimeru z pierwszego tłoczenia w pojemnikach, w przeciwieństwie do materiału z recyklingu pokonsumenckich materiałów. Ta wskazówka została udzielona przed procesem zamówienia i dlatego zostało to włączone, jako specyfikacja w dokumentach przetargowych. Podczas instalacji pojemników SSI Schäfer prace były stale monitorowane i nadzorowane w celu zapewnienia skutecznego zakończenia.

Wdrożenie

Po złożeniu zamówienia do SSI Schäfer pojemniki zostały dostarczone i rozpowszechnione (każdego koloru jednocześnie) do każdego gospodarstwa domowego i zeskanowano transpondery, od czerwca 2007 r. do września 2008. Cały proces był planowany, koordynowany i zarządzany przez SSI Schaefer, który utrzymywał stały kontakt z funkcjonariuszami Kolegium. Ten proces obejmował doradztwo w sprawie wymaganego miejsca składowania dla procesu dystrybucji, koordynację działalności dystrybutorów i dostawców czipów RFID i oprogramowania systemu umożliwiajjącego tworzenie bazy danych Sefton Kolegium dla rozpowszechnianych szarych i zielonych pojemników. Od razu jak dystrybucja była zakończona pojemniki zostały wypełnione przez mieszkańców, szary pojemnik używany był dla pozostałości odpadów natomiast zielony pojemnik na odpady ogrodowe i nadające się do kompostowania. Jak tylko pojemniki były wypełnione w danym obszarze były opróżniana w zaplanowanym czasie. Pozostałości odpadów w pojemnikach szary są zabierane do utylizacji natomiast odpady ogrodowe / Kompostowane odpady są zabrane do plasówki prowadzącej kompostowanie odpadów. Ilość odpadów jest monitorowania za pomocą czipów elektronicznych.

Wyniki

Wyniki były imponujące. Nie tylko terminowość dostarczenia i instalacji pojemników odbyła się zgodnie z określonym harmonogramem, ale w pierwszym roku działania pozostałości odpadów zostały zmniejszone o około 1500 ton na miesiąc i ilość odpadów nadających się do kompostowania wzrosła o około 1000 ton miesięcznie (w sezonie).

Pytania i porady
Pytania i porady

Zadzwoń do nas teraz na:

+48 (0)22/665 94 06

Chętnie pomożemy!

Kontakt przez email

SSI SCHAEFER waste technology in practice
SSI SCHAEFER waste technology in practice

Select country

Close