Lokalna społeczność niewielkiego miasta Feundenberg w Niemczech jest odpowiedzialna za usuwanie odpadów ze swojego miejsca zamieszkania. W ramach europejskiej procedury przetargowej miasto przyznało w pierwszym przetargu kontrakt na zbiórkę odpadów nienadających się do recyklingu, odpadów biodegradowalnych, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego papieru, włącznie z recyklingiem. Przetarg obejmował również inwentaryzację i modernizację pojemników. Nasze usługi w ramach drugiego przetargu obejmowały dostawę i dystrybucję pojemników.

Miasto Freudenberg

Kraj: Niemcy
Region: Nadrenia-Północna Westfalia
Populacja: 18 556
Strona WWW: www.freudenberg-stadt.de
!!Contact partner: Mr Stockhausen!!

Zadanie

Dostawa pojemników została określona w dwóch pakietach usług. Pakiet 1 obejmował dostarczenie ok. 20 000 pojemników plastikowych wraz z transponderem. Specyfikacje pojemników obejmowały pojemności 80, 120, 240 i 1100 litrów oraz następujące elementy:

  • Pojemniki na odpady nienadające się do recyklingu, antracytowe, z antracytową lub czerwoną pokrywą
  • Pojemniki na odpady biodegradowalne, antracytowe, z jasnoniebieską pokrywą
  • Pojemniki na zużyty papier, antracytowe, z błękitną pokrywą

Jakość pojemników została określona w normie DIN EN 840 oraz w wymaganiach dla znaku jakości RAL GZ 951/1. Format transpondera: BDE, 134,2 kHz, „tylko do odczytu”, możliwość unikalnej i uniemożliwiającej fałszowanie identyfikacji pojemników.

Pakiet 2 wymagał dystrybucji pojemników i ich przypisania do poszczególnych działek. Na etapie wstępnym wszystkie gospodarstwa domowe i firmy zostały listownie poinformowane o wdrażaniu nowego systemu. Jednocześnie przeprowadzono badania ankietowe w zakresie ilości potrzebnych pojemników; dane wprowadzono do wewnętrznego systemu, po czym przygotowano dystrybucję.

Zalecenia

Na podstawie określonych kryteriów wydajności, zaleciliśmy miastu Freundberg skorzystanie z pojemników w 100% wykonanych z nowych materiałów o jakości zgodnej ze standardem RAL GZ 951/1. Dodatkowo zasugerowaliśmy skorzystanie z innowacyjnej generacji GMT eXtra, wyposażonej w nowy i łatwy w obsłudze system pokryw „ergolid”. Oprócz wytłoczenia odpowiednich wzorów, na pojemnikach umieszczono też unikalny symbol w kształcie herbu miasta Freundberg (zdjęcie).

Wdrożenie

Wdrażanie systemu miało miejsce w trzech następujących bezpośrednio po sobie fazach. Działania informacyjne zaczęły się 5 miesięcy przed dystrybucją pojemników: wśród mieszkańców przeprowadzono ankietę i dokonano analizy wyników. Pojemniki były produkowane równolegle z procesem ich dystrybucji, dzięki czemu zachowano wyznaczony przez klienta termin 6 tygodni.

Wyniki

Przyznanie kontraktu na „usuwanie” odpadów jest podstawową potrzebą społeczności. We Freundenbergu szukano również skutecznego sposobu na osobną zbiórkę opadów i materiałów do recyklingu oraz metody poddawania recyklingowi odpowiednich materiałów. Poprzednio wykorzystywany „wzorzec populacyjny” zastąpiono „wzorcem pojemnikowym”. Oprócz wprowadzenia uczciwych stawek opłat, wynikiem było znaczne zmniejszenie ilości pracy administracyjnej. Mając możliwość wyboru wielkości pojemnika, mieszkańcy mogą w znacznym stopniu regulować swoje koszty.

Pytania i porady
Pytania i porady

Zadzwoń do nas teraz na:

+48 (0)22/665 94 06

Chętnie pomożemy!

Kontakt przez email

Systemy pojemników zwrotnych w praktyce
Systemy pojemników zwrotnych w praktyce
  • Miasto Freudenberg>>

Select country

Close