Bezpieczne obchodzenie się z niebezpiecznymi materiałami jest jednym z najważniejszych zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na pracodawców nałożono szereg odpowiedzialności. Muszą oni m.in. określić zagrożenie ze strony wykorzystywanych substancji oraz procesów pracy, jak również podjąć odpowiednie kroki mające na celu ochronę zdrowia pracowników oraz środowiska przed niekorzystnym działaniem substancji.

Elementem stosowania środków zapobiegawczych jest odpowiednie składowanie substancji niebezpiecznych. W tym zakresie, SSI SCHAEFER oferuje kompleksowe usługi doradcze. Nasze systemy magazynowania spełniają wszystkie aktualne standardy technologiczne, dzięki czemu mogą stanowić bezpieczny moduł systemu bezpieczeństwa.

 • Przepisy i regulacje (fragmenty)
 • DIN EN 14470-1
 • Rozporządzenie o bezpieczeństwie operacyjnym
 • Przepisy techniczne w zakresie cieczy łatwopalnych
 • !!German Water Management Act!!
 • Kategorie zagrożenia wód
 • Dyrektywa o stalowych rynnach
 • MDT

Standard obowiązujący w całej Europie
w zakresie produkcji szafek bezpieczeństwa.

Głównym celem jest ograniczenie ryzyka pożarowego w związku z przechowywaniem substancji łatwopalnych oraz ochrona zawartości szafek w przypadku wystąpienia pożaru.

!!German Ordinance on Industrial Safety and Health (BetrSichV)!!

!!In force since 2003, it includes multiple European guidelines into German law with the aim of incorporating several existing regulations to create one single ordinance.!!

!!This results in the following law: Ordinance on the Storage and Filling of Flammable Liquids (VbF) is no longer  in force Technical regulations apply until they are replaced with new regulations, the new division of hazard classes, no duty of disclosure required, risk assessment is given a higher priority, company owner's responsibility increased (risk liability).!!

Przepisy techniczne w zakresie cieczy łatwopalnych (TRbF), 20,

określają sposób bezpiecznego przechowywania cieczy łatwopalnych. Załącznik L, rozdział 1.1, definiuje szafki bezpieczeństwa oraz wyposażenie specjalistyczne jako

„używane do przechowywania cieczy łatwopalnych w zamkniętych pojemnikach”.

!!German Water Management Act!!

Pojemniki, w których przechowywane są ciecze łatwopalne lub niebezpieczne dla środowiska muszą być chronione przed wyciekiem powodującym skażenie wód gruntowych za pomocą tac ściekowych.

Produkty niebezpieczne dzielą się na trzy kategorie zagrożenia dla wody:

 1. Niewielkie zagrożenie

 2. Zagrożenie

 3. Poważne zagrożenie

Stawa-R

Tace ściekowe wykonane ze stali muszą być skonstruowane i przetestowane zgodnie z przepisami .

Stosowany uprzednio test zatwierdzający zastąpiono deklaracją zgodności producenta (MDT)

Deklaracja zgodności wydana przez producenta po przeprowadzeniu testów.

Przykłady kategorii zagrożenia

!!Article 3 Paragraph 3 of the German Hazardous Goods Act!!

!!defines inadmissible storage, if hazardous substances are being held longer than 24 hours unprotected at the work place.!!

Definicja temperatury zapłonu
Temperatura zapłonu to temperatura (przy normalnej wartości ciśnienia), w której opary cieczy rozpuszczających w połączeniu z powietrzem otoczenia tworzą mieszaninę mogącą się zapalić w przypadku kontaktu ze źródłem zapłonu.

Pytania i porady
Pytania i porady

Zadzwoń do nas teraz na:

+48 (0)22/665 94 06

Chętnie pomożemy!

Kontakt przez email

Select country

Close