Pożary skutkujące urazami oraz uszkodzeniem materiałów zazwyczaj wywoływane są przez błąd techniczny, pojawiający się w miejscu pracy, lub błąd ludzki, np. wyrzucenie niedopałka papierosa.

To oczywiste, że pożary zagrażają istnieniu firmy. Jednak, jako że czas pomiędzy samym pożarem, a potencjalnym upadkiem firmy jest stosunkowo długi, pożar często jest pomijany jako bezpośrednia przyczyna niepowodzenia firmy. Najczęściej stosowane środki przeciwpożarowe to gaśnice i systemy zraszające.

Konsekwencje nieprawidłowego składowania

Firmy, które nie przechowują substancji niebezpiecznych w prawidłowy sposób, narażają się na wystąpienie następujących sytuacji:

Pierwszym krokiem w do uniknięcia szkód jest zapobieganie ich powstawaniu

W ramach koncepcji safe@work, SSI SCHAEFER oferuje wszystkie usługi, ułatwiające ochronę: doradztwo, planowanie i wdrażanie systemów magazynowania substancji niebezpiecznych. Od wielu lat jesteśmy wiodącym dostawcą usług w zakresie intralogistyki i posiadamy doświadczenie pozwalające na realizację nawet najbardziej nietypowych projektów.

Transport niebezpiecznych towarów

73,6% transportowanych towarów niebezpiecznych to łatwopalne ciecze. Substancje te, muszą być także właściwie magazynowane.

 

Zgodnie z przepisami, ciecze łatwopalne należy przechowywać w szafach bezpiecznego magazynowania.

Pytania i porady
Pytania i porady

Zadzwoń do nas teraz na:

+48 (0)22/665 94 06

Chętnie pomożemy!

Kontakt przez email

Więcej informacji
Więcej informacji
  • Wyposażenie warsztatów i fabryk>>PDF
  • Wyposażenie warsztatów i fabryk>>PDF
  • safe@work>> PDF

Select country

Close