Jak oferować indywidualne, oszczędne, wysokiej jakości produkty zachowując krótki czas oczekiwania? To wyzwanie, któremu muszą sprostać firmy. Jednak jak wyeliminować odpady, skrócić czas realizacji zadań i zwiększyć produkcję? Tymi zagadnieniami obszernie zajmuje się koncepcja "Lean Production".

"Lean Management" to strategia zarządzania, pozwalającą uzyskać lepszą wydajność produkcji i ograniczyć koszty. Terminem tym określa się filozofię ukierunkowaną na eliminowanie zbędnych procesów oraz ograniczanie wytwarzania odpadów dzięki lepszej organizacji. Firma SSI SCHAEFER podniosła tę filozofię do rangi zasady.

Lean Production

Zgodnie z zasadami "Lean management", zastosowanymi po raz pierwszy w firmie Toyota, wdrażanie struktur szczupłych oparte jest na pytaniu: "Czego potrzebuje klient?". Zasadniczą kwestią jest w tym przypadku optymalizacja całego systemu produkcji. Osiągnięte wyniki są na bieżąco badane pod kątem kolejnych optymalizacji w przyszłości.

Niemniej jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, co tak naprawdę oznacza wdrażanie procesów "lean production". SSI SCHAEFER, jako światowy lider w branży systemów intralogistycznych, oferuje rozwiązania w tym zakresie. Pomagamy zwiększyć wydajność wszystkich naszych klientów: korporacji, średnich przedsiębiorstw, czy niewielkich zakładów.

Pytania i porady
Pytania i porady

Zadzwoń do nas teraz na:

+48 (0)22/665 94 06

Chętnie pomożemy!

Kontakt przez email

Więcej informacji
Więcej informacji
  • Wyposażenie warsztatów i fabryk>>PDF
  • Wyposażenie warsztatów i fabryk>>PDF
  • safe@work>> PDF

Select country

Close