Jednym ze składników systemu ergonomics@work!® jest nowa technologia cichego systemu przenośników FT-SLC, opracowana podczas badań przeprowadzonych we współpracy z laboratorium akustycznym. Poziom hałasu zmniejszono w ponad 10 miejscach standardowego systemu przenośników. Docelowe ograniczenia hałasu to 3–30 dBA*.

Oznacza to, że cały system lub jego poszczególne elementy (np. wokół ważnych stanowisk pracy) mogą zostać zaprojektowane w sposób ograniczający hałas. Nowy system cichych przenośników FT-SLC firmy SSI-SCHAEFER minimalizuje dźwięki kierowane w stronę osób obsługujących i przyczynia się do osiągania większej wydajności, jakości i zyskowności.

Przykłądy osiągniętego ograniczenia hałasu

  • Stopper:                    
  • Transport transwersalny:          
  • Segmentacje:   

mniej o 26 dBA*
mniej o 9 dBA
mniej o 3 dBA

* „dBA” odnosi się do różnić dźwiękowych w skali logarytmicznej, przy czym wartość 3 dBA oznacza dwukrotność siły dźwięku.

Pytania i porady
Pytania i porady

Zadzwoń do nas teraz na:

+48 (0)22/665 94 06

Chętnie pomożemy!

Kontakt przez email

Więcej informacji
Więcej informacji
  • Ergonomia w miejscu pracy>>PDF

Select country

Close