Nasz częściowo automatyczny Parallel Picking System (System komisjonowania równoległego, PPS) jest idealny zarówno dla szybkiego obrotu towarami, które nie mogą być zautomatyzowane oraz średniego obrotu oraz dla produktów wolno poruszających się. Pracownicy komisjonujący otrzymują wszystkie niezbędne informacje przez terminale radiowe, w celu umieszczenia wymaganych artykułów z pojemników z artykułami do modułu wypełniającego. Szyb, do którego zamówienia mają być komisjonowane jest wyświetlany przez Pick-by-Light na ekranie komisjonowania.

Jako dostawca systemu i lider ryku w intralogistyce, SSI SCHAEFER dostarcza także wszystkich elementów do systemu PPS. Począwszy od pojemników, przez technologię i oprogramowanie do zarządzania. Nasze wieloletnie doświadczenie zapewnia szybką implementację i płynną interakcję wszystkich komponentów.

Ponieważ wielu operatorów może jednocześnie komisjonować różne zamówienia przy jednym module wypełniania, PPS pozwala osiągnąć zdecydowanie wyższy poziom efektywności.

Opłacalne rozwiązanie i szybkie przetwarzanie zamówień

PPS zapewnia następujące korzyści:
  • najkrótszy możliwy czas przetwarzania zamówień dzięki przetwarzaniu równoległemu,
  • efektywne przetwarzanie zamówień dzięki optymalizację zamówień sterowaną programowo,
  • wysoką jakość stanowisk roboczych w obszarze komisjonowania dzięki ergonomicznemu projektowi,
  • krótkie czasy szkoleń i wysoką jakość komisjonowania dzięki inteligentnemu prowadzeniu użytkownika,
  • krótki czas amortyzacji.

Dzięki PPS zamówienia są zarządzane, sterowane i sprawdzane w systemie sterowania magazynem, po czym mogą być rozpoczynane w sposób zoptymalizowany przez komputer sterujący. Różne zamówienia są równolegle transferowane do poszczególnych sektorów i są przetwarzane. Znaczący wzrost wydajności jest częściowo osiągany przez efektywną kompilację zamówień (formowanie partii).

Pobierz broszury
Pobierz broszury
  • System Parallel Picking>>PDF
  • Automatyzacja SSI SCHAEFER>>PDF

Select country

Close